Website Banner
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ : info@hereweare.co.th
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ : 02-3701463
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ : 02-3701464
โบรขัวร์แสตนด์ , Brochure Stand ติดต่อ : 02-3701465
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand แฟกซ์ : 02-3701466
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 083-0687677
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 
085-1143953

โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 083-0687680
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 089-1468234
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 082-9662214
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 085-1143953
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 083-0687588
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 086-3362597

 BROCHURE STAND
 สแตนด์ใส่โบชัวร์ ที่ออกแบบมาเพื่อลดพื้นที่การวาง เพิ่มพื้นที่ใส่โบร์ชัวร์ ให้ได้มากที่สุดในจุดเดียว
 -  กรอบของโบรชัวร์ สแตนด์  เป็น เฟรม อลูมิเนียม ระบบ Grip Boards ชุบ แข็ง NA หัวมุมโค้งของกรอบ
    โบรชัวร์ สแตนด์ชุบโคเมี่ยม ประกอบเข้ากับกล่องอคิริกใสหนา 2.5 มม. มีทั้งแบบ ใส่โบรชัวร์ขนาด A4 และ       A4 พับ 3 เสาและฐานเหล็ก กลมปั๊มขึ้น  รูปขนาดเส็นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม. ชุบเงาโคเมี่ยม
 -  โบรชัวร์ สแตนด์ มีให้เลือก 3 แบบทั้งโบรชัวร์ สแตนด์ แบบ 3 ชั้น โบรชัวร์ สแตนด์ 4 ชั้นและโบรชัวร์ สแตนด์
     5 ชั้น ขนาด A4 มีตัวขั้นสำหรับใส่โบรชัวร์ เป็น ขนาด  A4 พับ 3 หรือสั่งตามขนาด ได้ ใส่ได้ 2 ด้านทั้งหน้า        และด้านหลัง 
 -   สะดวกในการขนย้าย เพราะ โบรชัวร์ สแตนด์ สามารถถอดแยกชิ้นได้ 3 ส่วน คือ ตัวกรอบกล่องโบชัวร์ เสา         และฐาน
 
           
           
    
 
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 1   
   ขนาด : 29x145 ซม.
   ขนาด : A4 6 ช่อง  
   หรือ A4 พับ3:12ช่อง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
           
    
   
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 2   
   ขนาด : 29x160 ซม.
   ขนาด : A4 8 ช่อง  
   หรือ A4 พับ3:16ช่อง  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
       
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 3   
   ขนาด : 29x177 ซม.
   ขนาด : A4 10 ช่อง  
   หรือ A4 พับ3:20ช่อง  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
       
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 4   
   ขนาด : 40x1160 ซม.
   หรือ A4 พับ3:24ช่อง  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
       
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 5   
   ขนาด : 29x160 ซม.
   หรือ A4 พับ3:18ช่อง  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
       
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 6   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
       
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 7   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
       
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 8   
   
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
       
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 9   
   ขนาด : 24x143 ซม.
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
   
   
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 10   
   ขนาด : 24x143 ซม.
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
       
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 11   
   หรือ A4 พับ3:6ช่อง  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
       
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 12   
   ขนาด : 35x154 ซม.
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
       
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 13   
   ขนาด : 24x143 ซม.
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
   
   
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 14   
   ขนาด : 24x143 ซม. 

     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
           
       
  โบรชัวร์ สแตนด์ รุ่น BS 15   
   ขนาด : 24x143 ซม. 

     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
           
           
           

  
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ : info@hereweare.co.th
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ : 02-3701463
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ : 02-3701464
โบรขัวร์แสตนด์ , Brochure Stand ติดต่อ : 02-3701465
 
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand แฟกซ์ : 02-3701466
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 083-0687677
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 
085-1143953

 โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 083-0687680
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 089-1468234
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 082-9662214
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 085-1143953
โบรชัวร์แสตนด์,Brochure Stand ติดต่อ 083-0687588
Current Pageid = 23