Website Banner
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร โทร แจง 083-0687677
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร  โทร ฝ้าย 082-9662214
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร โทร พัชรินร์ 083-0687680
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร    โทร วนิช 089-1468234
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร โทร แจง 085-1143953
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร
โทร แจง 083-0687588
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร  โทร office 086-3362597
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร ติดต่อ : info@hereweare.co.th

รถเข็นช้อปปิ้ง Supemarket Trolley
รถเข็นช้อปปิ้งรุ่นลังตะแกรงซ้อนเก็บได้
nestable Shopping Trolley

โครงสร้างเป็นตะแกรงลวดชุบซิงค์ สวยงาม แข็งแรง
รุ่น RW210 ไม่มีที่นั้งเด็กและตะแกรงด้านล่าง

 
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นช้อปปิ้ง รุ่นพื้นตะแกรงซ้อนเก็บได้
Nestable Platform

 เหมาะสำหรับสินค้าเป็นกล่องหรือมีขนาดใหญ่
 โครงเหล็กและพื้นตะแกรงลวดชุบซิงค์
 รูปทรงสวยงาน แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก
 สามาราสไลด์ซ้อนเก็บได้ ไม่เปลืองพื้นที่
 ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ

รถเข็นตะกร้าช้อปปิ้ง

โครงเป็นเหล็กพ่นสี
ใช้วางตะกร้าช้อปปิ้ง รุ่น RW8077 ได้ 2 ใบ
ล้อเกลียว 2 ล้อ เลี้ยวได้คล่องตัว เหมาะสำหรับใช้งานในที่แคบ
รถเข็นตะกร้าช้อปปิ้ง
ระหัส A14020401
 
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นสำนักงาน OfficeTrolley
รถเข็นเอกสาร รุ่นชั้นวางตัววี With V Shape Tray
 โครงสร้างเหล็กพ่นสี
ชั้นวาง 2 ชั้นเป็นรูปตัววี
ใช้วางแฟ้มเอกสารภายในสำนักงาน
 ล้อเป็นล้อเกลียว ติดเบรก 1 ล้อ
รถเข็นเอกสาร รุ่นมีแผ่นปิดข้าง
 โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีฝุ่น
 ชั้นวาง 2 ชั้น พื้นทึบ
 ล้อเกลียว 4 ล้อ
รถเข็นเอกสาร รุ่นอเนกประสงค์ Multi-Purpose
 โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสี
 ขนาดกะทัดรัด เข้าช่องทางแคบ ๆ ได้ ดี
 ล้อเป็นล้อเกลียว 4 ล้อ เึคลื่อนย้ายคล่องตัว
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร แฟกซ์: 02-3701466
 
รถลากด้วยมือ Hand Tow Truck
รถลากด้วยมือ

รถลากด้วยมือ เหมาะสำหรับการลากจูงด้วยคน
รถลากด้วยมือ เหมาะสำหรับขนย้ายวัสดุชิ้นใหญ่
รถลากด้วยมือ เหมาะสำหรับขนย้ายวัสดุน้ำหนักมาก
รถลากด้วยมือ เหมาะสำหรับขนย้ายวัสดุระยะทางใกล
รถลากด้วยมือ เหมาะสำหรับขนย้ายงานระหว่างอาคาร
รถลากด้วยมือ โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสี พื้นปูไม้อัด
รถลากด้วยมือ ระบบเลี้ยว 2 ล้อหน้า
รถลากด้วยมือ มีระบบเบรกมือ
รถลากด้วยมือ ล้อเป็นล้อยางลม 10 นิ้ว
 
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นของติดบันได Order Picking Step Trolley
 
 เหมาะใช้ในคลังสินค้า
 เหมาะสำหรับใช้หยิบของจากชั้นวางที่ไม่สูงนัก
 โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีฝุ่น แข็งแรง
 พื้นบันไดผลิตจากเหล็กลายกันลื่น
 แผ่นชั้นปูด้วยไม้อัด รอบรับการวางสินค้าเบิกจ่ายได้ทุกชนิด
 ล้อเป็นล้อ PU เคลื่อนย้ายคล่องตัว
รถเข็นเบิกจ่ายในสโตร์ Ordeer Picking Trolley
รถเข็นเบิกจ่ายในสโตร์ รุ่นอเนกประสงค์ Multi-Purpose
 โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีฝุ่น 4 ชั้น
ชั้นวางแต่ละชั้นปูแผ่นไม้อัด
สามารถใช้วางลังพลาสติกได้หลายรุ่น เช่น 996,997,998
ล้อเป็นล้อ PU ติดเบรก 1 ล้อ
รถเข็นเบิกจ่ายในสโตร์ Ordeer Picking Trolley
รถเข็นเบิกจ่ายในสโตร์ รุ่นมีแผงบันทึก With Writing Board
โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีฝุ่น
ใช้ลังพลาสติกสำหรับการแยกชนิดวัสดุ
ล้ิ้อเป็นล้อ PU ติดเบรก 1 ล้อ
แผ่นรองบันทึกเอกสาร ถอดเก็บได้

รถเข็นถังแก็ส Cylinder Trolley

ใช้ขนย้ายถังแก็ส
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน
โครงสร้างเป็นเหล็ก
รถเข็นถังแก็ส พ่นสีฝุ่น
ใช้ล้ออย่างดี
รถเข็นวัสดุทรงยาว Sheet / Tube Carrying Trolley

รุ่นใช้งานทั่วไป Trolley
โครงรถเข็นวัสดุทรงยาว เป็นเหล็กพ่นสี
ชั้นวางวัสดุชิ้นเล็ก ชั้นล่างวางสินคัาที่มีขนาดยาวเป็นพิเศษ
เช๋น แผ่นไม้ แผ่นกระจก ท่อเหล็ก
ล้อ PU ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดว
รถเข็นวัสดุ สแตนเลส
Sheet / Tube Carrying Trolley

สแตนเลสรุ่นใช้งานทั่วไป Trolley
สแตนเลสโครงรถเข็นวัสดุทรงยาว เป็นสแตนเลส
สแตนเลสชั้นวางวัสดุชิ้นเล็ก ชั้นล่างวางสินคัาที่มีขนาดยาวเป็นพิเศษ
เช๋น แผ่นไม้ แผ่นกระจก ท่อเหล็ก
PU ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
รถเข็นวัสดุแท่งหรือม้วน
Tube / Roll Carrying Trolley

รถเข็นวัสดุแท่งหรือม้วน รุ่นใช้งานทั่วไป Trolley
โครงรถเข็นวัสดุทรงยาว เป็นเหล็กพ่นสี
ชั้นวางสินคัาที่มีขนาดยาวเป็นพิเศษ
มีแผ่นไม้กันลื่น
แผงกั้นมีให้เลือกทั้ง แบบท่อ ตะแกรง หรือ เสามุม
ล้อ PU ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ล้อติดเบรค 1 ล้อ
ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
 
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นงานหนักอเนกประสงค์
Multi-Purpose Heavy Hand truck
รถเข็นงานหนักอเนกประสงค์ รุ่นแผงข้างโปร่ง Mesh Panels
เหมาะสำหรับบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญ่
โครงสร้างตะแกรง ตะแกรงบุพลาสติด และเหล็กทึบปูพื้นไม้หรือเหล็กลาย
ขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้มาก
ด้านยาวเปิดได้ครึ่งบานหนึ่งด้าน ช่วยให้การจัดวางและยกออกสะดวกขึ้น
ล้อ PU ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ
เฉพาะรุ่นมีฝาบน ฝาเปิดปิดได้ทีละครึ่งบาน
เหมาะสำหรับบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญ่
โครงสร้างตะแกรง ตะแกรงบุพลาสติด และเหล็กทึบปูพื้นไม้หรือเหล็กลาย
ขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้มาก
ด้านยาวเปิดได้ครึ่งบานหนึ่งด้าน ช่วยให้การจัดวางและยกออกสะดวกขึ้น
ล้อ PU ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ
เฉพาะรุ่นมีฝาบน ฝาเปิดปิดได้ทีละครึ่งบาน
 
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร ติดต่อ : 02-5384726
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร  ติดต่อ : 02-5384727
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร แฟกซ์: 02-5389005
ดอลลี่สำหรับลังพลาสติก Dolly For Plastic Container

ดอลลี่สำหรับลังพลาสติก โครงเป็นอลูมิเนียมฉาก
มุมดอลลี่สำหรับลังพลาสติก ผลิตจากพลาสติก ABS แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี
ล้อเป็นล้อ PU เคลื่อนย้ายคล่องตัว
รับน้ำหนักมากสุดถึง 200 กิโลกรัม
มีให้เลือกหลายขนาด
ดอลลี่สำหรับถังกลม Round Dolly
โครงสร้างรถเข็นดอลลี่เป็นสแตนเลสทั้งคัน
เหมาะกับงานที่มีความเปียกชื้น
ใช้คู้กับถังพลาสติกขนาด 26 แกลลอน
ล้อเกลี่ยว 4 ล้อ
 
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นงานหนักอเนกประสงค์
Multi-Purpose Heavy Hand truck
รถเข็นงานหนักอเนกประสงค์
รุ่นแผงข้างบุพลาสติกลูกฟูก
โครงสร้างตะแกรง ตะแกรงบุพลาสติด
ด้านยาวเปิดได้ครึ่งบานหนึ่งด้าน ช่วยให้การจัดวางและยกออกสะดวกขึ้น
ล้อ PU ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ

รถเข็นงานหนักอเนกประสงค์
Multi-Purpose Heavy Hand truck
รถเข็นงานหนักอเนกประสงค์ รุ่นแผงข้างทึบ
โครงสร้างเป็นหลือทึบ
ด้านยาวเปิดได้ครึ่งบานหนึ่งด้าน ช่วยให้การจัดวางและยกออกสะดวกขึ้น
ล้อ PU ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ

รถเข็นงานหนักอเนกประสงค์
Multi-Purpose Heavy Hand truck

รถเข็นงานหนักอเนกประสงค์ รุ่นขนวัสดุแผ่น Adjustable Sheet Carrying Trolley
ขนวัสดุแผ่น โครงสร้างเหล็กท่อพ่นสีฝุ่น แข็งแรง
มีทั้งพื้นไม้และเหล็กลายกันลื่น
ท่อกั้นมี 3 ระดับ สูง 600, 800 และ 1000 มม. ปรับตำแหน่งได้
ล้อ PU ติดเบรก 1 ล้อ
รถเข็นงานหนักอเนกประสงค์ รุ่นขนวัสดุแผ่น
Adjustable Sheet Carrying Trolley

อุปกรณ์เสริม Options :
สามารถชื้อราวกั้นเพิ่มเติมได้ดังนี้
รถเข็นทรงสูง Nestable Roll Container
รุ่นพื้นทึบ Steel Base
โครงสร้างเป็นเหล็กท่อพ่นสี ทรงสูง พื้นทึบ
สามารถพับเก็บซ้อนกันเป็นรูปฉาก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
ล้อ PU ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
รถเข็นทรงสูง Nestable Roll Container
รุ่นพื้นโปร่ง Mesh Base
โครงสร้างเป็นเหล็กชุบกัลวาไนซ์
สามารถพับเก็บซ้อนกันเป็นรูปฉาก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
ล้อ ไนล้อน ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ
ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
รถเข็น บริการ Service Trolley
รถเข็นลังพลาสติก Container Trolley
เหมาะสำหรับใช้งานในธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร
โครงสร้างเป็นสแตนเลส 2 ชั้น
ล้อเกลียว 4 ล้อ
รถเข็นพื้นอลูมิเนียม Aluminium Platform Hand Truck
รถเข็นพื้นอลูมิเนียม รุ่นแผ่นพื้นยาวพิเศษ 6 ล้อ Extra Long Platform with 6 Wheels
มือจับ 2 ข้าง เป็น เหล็กพ่นสีดำ พับได้
แผ่นพื้นเป็นริ้วร่อง กันลื่น
รถเข็นพื้นอลูมิเนียม Aluminium Platform Hand Truck
รถเข็นพื้นอลูมิเนียมรุ่นแผ่นพื้นและมือจับขยายได้ Extendable & Foldable
แผ่นพิ้นผลิตจากอลูมิเนียม
ทำความสะอาดง่ายไม่เป็นสนิม
มือจับพับเก็บได้
พื้นและมือจับยืดขยายได้
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร   ติดต่อ : 02-3701465
 
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร โทร แจง 083-0687677
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร  โทร ฝ้าย 082-9662214
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร โทร พัชรินร์ 083-0687680
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร    โทร วนิช 089-1468234
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร โทร แจง 085-1143953
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร
 โทร แจง 083-0687588
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร  โทร office 086-3362597
รถเข็นช้อปปิ้ง,รถลากด้วยมือ,รถเข็นแฟ้มเอกสาร ติดต่อ : info@hereweare.co.th 
Current Pageid = 12