Website Banner
 
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส (jumbo)แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) โทร แจง 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) โทร ฝ้าย 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo) โทร วนิช 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo) โทร วนิช 083-0687677

รถเข็นสแตนเลส  (jumbo) โทร พัชรินย์ 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo) โทร วนิช 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo) โทร แจง 085-1143953
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo)
โทร แจง 083-0687588
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th
 
 

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสชั้นเดียว 
Single Platform Stainless Steel Hand Truck

   รถเข็นสแตนเลส ชั้นเดียว เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
   รถเข็นสแตนเลส ชั้นเดียว เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
   รถเข็นสแตนเลส ชั้นเดียว รองรับน้ำหนักได้มาก
   รถเข็นสแตนเลส ชั้นเดียว ทำความสะอาดง่าย
   รถเข็นสแตนเลส ชั้นเดียว เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
   รถเข็นสแตนเลส ชั้นเดียว ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
   รถเข็นสแตนเลส ชั้นเดียว ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
 
 
 
 รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสชั้นเดียว 
Single Platform Stainless Steel Hand Truck

 
รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสชั้นเดียว มือจับพับได้
Single Platform Stainless Steel Hand Truck  
  
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น 
  
 
 
รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสชั้นเดียว มือจับพับไม่ได้
Single Platform Stainless Steel Hand Truck  

  
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับไม่ได้เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับไม่ได้ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับไม่ได้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับไม่ได้ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับไม่ได้ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับไม่ได้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับไม่ ได้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น  
  
 
 
รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสชั้นเดียวมีคอกกั้น มือจับพับไม่ได้
Single Platform Stainless Steel Hand Truck 

  
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับไม่ได้ มีคอกกั้น
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับไม่ได้ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับไม่ได้ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับไม่ได้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับไม่ได้ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับไม่ได้ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับไม่ได้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับไม่ได้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น 

  
 
 
รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสชั้นเดียวมีคอกกั้น มือจับพับได้
Single Platform Stainless Steel Hand Truck 
 
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับได้ มีคอกกั้น
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับได้ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม 
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับได้ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับได้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับได้ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับได้ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับได้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นสแตนเลสมีคอกกั้นมือจับพับได้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น  

  
 
 
รถเข็น 3 ล้อ สแตนเลสมีคอกสูง ล้อใหญ่ 2 ล้อ ล้อเล็ก 1 ล้อ
Stainless Steel Hand Truck   
  
 รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกกั้นล้อใหญ่
รุ่น PST-0711A  W700xL1200xH1050 
ล้อหน้า 8" ล้อหลัง 20"
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงและล้อใหญ่ มีคอกกั้น
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อมีคอกสูงและล้อใหญ่ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม 
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงและล้อใหญ่ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงและล้อใหญ่ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงและล้อใหญ่ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงและล้อใหญ่  เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงและล้อใหญ่  ใช้ล้อใหญ๋ 2 ล้อ ล้อเล็ก 1 ล้อ 
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงและล้อใหญ่ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น   
 
 
 
รถเข็น 3 ล้อ สแตนเลสมีคอกสูง 
Stainless Steel Hand Truck   
  

  
 รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกกั้นล้อเล็กยางตัน
รุ่น PST-0711B  W800xL1200xH1050 ล้อ ขนาด 8"

- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงล้อเล็กยางตัน มีคอกกั้น
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อมีคอกสูงล้อเล็กยางตัน เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม 
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงล้อเล็กยางตัน เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงล้อเล็กยางตัน รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงล้อเล็กยางตัน ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงล้อเล็กยางตัน  เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงล้อเล็กยางตัน ใช้ล้อเล็กตัน 3 ล้อ 
- รถเข็นสแตนเลส 3 ล้อ มีคอกสูงล้อเล็กยางตัน ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น  
 
 
 
รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสชั้นเดียวมี มือจับพับได้สองด้าน
Single Platform Stainless Steel Hand Truck  
 
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้สองด้าน เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้สองด้าน เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้สองด้าน รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้สองด้าน ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้สองด้าน เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้สองด้าน ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นสแตนเลสมือจับพับได้สองด้าน ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น  
 
 
 
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส (jumbo)แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo)ติดต่อ
info@hereweare.co.th

 
 
 
รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่นมือจับโค้ง
Stainless Steel Tray Trolley


- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy มีสองรุ่นคือ
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น ST-21M W400xL600xH900 ล้อ 4 นิ้ว
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น ST-21L  W500xL720xH900 ล้อ 5 นิ้ว
   

  
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ขอบถาดพับสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
  
 
รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด Heavy รุ่นมือจับคู่
Stainless Steel Tray Trolley

- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy มีสองรุ่นคือ
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น ST-22M W400xL600xH900 ล้อ 4 นิ้ว
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น ST-22L  W500xL720xH900 ล้อ 5 นิ้ว


  
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ขอบถาดพับสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
  
 
 
รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด Heavy 
รุ่นมือเสริมโครงด้านล่าง

Stainless Steel Tray Trolley
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy มีสองรุ่นคือ
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น KS-21M W450xL600xH1060 ล้อ 4 นิ้ว
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น KS-21L  W550xL720xH1080 ล้อ 5 นิ้ว

 
 
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เสริมโครงด้านล่างด้วยสแตนเลสกลม ขนาด 1 นิ้ว
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ขอบถาดพับสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
  
  
 
 
รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด Heavy 
รุ่นเสริมโครงด้านล่างมีคอกกั้นด้านบน
Stainless Steel Tray Trolley


- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy มีสองรุ่นคือ
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น KS-21MW W400xL600xH920 ล้อ 4 นิ้ว
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น KS-21LW  W500xL720xH980 ล้อ 5 นิ้ว

  
 
 
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy มีคอกกั้นด้านบน
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ขอบถาดพับสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น 
 
 
รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด Heavy 
รุ่นมือเสริมโครงด้านล่าง แฮนด์คู่
Stainless Steel Tray Trolley

- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy มีสองรุ่นคือ
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น KS-22M W450xL600xH900 ล้อ 4 นิ้ว
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น KS-22L  W550xL720xH950 ล้อ 5 นิ้ว
   
 
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เสริมโครงด้านล่างด้วยสแตนเลสกลม ขนาด 1 นิ้ว
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ขอบถาดพับสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
  
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th 
 
 
รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด Heavy 
รุ่นมือเสริมโครงด้านล่างมีคอกกั้นด้านบน แฮนด์นอน
Stainless Steel Tray Trolley

- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy มีสองรุ่นคือ
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น KSC-0406 W400xL600xH850 ล้อ 4 นิ้ว
   รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รุ่น KSC-0507  W500xL720xH870 ล้อ 5 นิ้ว

  
 
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy มีคอกกั้นด้านบน
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เสริมโครงด้านล่างด้วยสแตนเลสกลม ขนาด 1 นิ้ว
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ขอบถาดพับสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นสแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้น Heavy ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
  
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th 
  
 
 
 
 
 
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ถอดประกอบได้
Stainless Tray Trolley (Knock-Down Type) 
 
 
 

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด
Stainless Steel Tray Trolley

   รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขอบถาดพับสูง 40 มม.
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รองรับน้ำหนักได้มาก
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ทำความสะอาดง่าย
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น 
 

รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส (jumbo)แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo)ติดต่อ 
info@hereweare.co.th

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด 3 ชั้น 
Stainless Steel Tray Trolley

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น ขอบถาดพับสูง 40 มม.
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รองรับน้ำหนักได้มาก
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น ทำความสะอาดง่าย
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น  
 
 
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส (jumbo)แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo)ติดต่อ 
info@hereweare.co.th

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้นพร้อมตู้ยา
Two-Tier Stainless Steel Tray Trolley With Medicine Cabinet

    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม 
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขอบถาดพับสูง 40 มม.
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รองรับน้ำหนักได้มากสุดถึง 200 กก.
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ทำความสะอาดง่าย
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ให้จัดเก็บยาได้อย่างเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
    รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น 
 
 
 
 รถเข็นสแตนเลสใช้ในโรงพยาบาล
 
 รถเข็นสแตนเลสใชัในโรงพยาบาล รุ่น wcs-0407  W450xL700xH850
 
 
 
รถเข็นสแตนเลสใชัในโรงพยาบาล รุ่น wcs-0405  W400xL500xH880 
 
 
 
 
 
 รถเข็นสแตนเลสใชัในโรงพยาบาล รุ่น wcs-0407  W450xL700xH850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส (jumbo)แฟกซ์: 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) โทร แจง 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส (jumbo) โทร ฝ้าย 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo) โทร วนิช 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo) โทร วนิช 083-0687677

รถเข็นสแตนเลส  (jumbo) โทร พัชรินย์ 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo) โทร วนิช 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo) โทร แจง 085-1143953
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo) 
โทร แจง 083-0687588
รถเข็นสแตนเลส  (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.thCurrent Pageid = 10