Website Banner
 
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 
 รถเข็นอเนกประสงค์พื้นเหล็กสองชั้น

 Two-Tier Steel Platform Hand Truck 


    รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น รุ่นมือจับข้างเดียว Single Handle

รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  มือจับเป็นสแตนเลส
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น - แผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก 
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  ปูด้วยยางกันลื่น
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  รองรับน้ำหนักได้มาก
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ 
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

     
 
 
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 
    
    รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น รุ่นมือจับสองข้าง Double Handle

รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  มือจับเป็นสแตนเลส
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น - แผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก 
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  ปูด้วยยางกันลื่น
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  รองรับน้ำหนักได้มาก
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ 
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น -  ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
 
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 

    รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น
    Two-Tier Plastic Platform Hand Truck

 
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น -  มือจับเป็นสแตนเลส
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น -  พื้นพลาสติกฉีดขึ้นรุป
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น - พิมพ์ลายกันลื่น
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น -  น้ำหนักเบา และ แข็งแรง
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น -  รองรับน้ำหนักได้มาก
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น -  ทำความสะอาดง่าย
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น -  เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น -  ทนต่อเคมี กรด ด่าง 
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น  -  ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ 
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น  - ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้น  -  ใช้ล้อ PU คุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น 

 
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้นถอดประกอบได้
 
 
รายละเอียด รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ถอดประกอบได้
รถเข็นสแตนเลส ถอดประกอบได้ มีทั้งแบบ 2 ชั้น และ แบบ 3 ชั้น 

รถเข็นสแตนเลส ถอดประกอบได้ เหมาะสำหรับงานที่สำผัสสารเคมี
รถเข็นสแตนเลส ถอดประกอบได้ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาด
รถเข็นสแตนเลส ถอดประกอบได้ โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งคัน
รถเข็นสแตนเลส ถอดประกอบได้ ถอดประกอบได้ง่าย
รถเข็นสแตนเลส ถอดประกอบได้ ถาดสามารพปรับระดับได้
รถเข็นสแตนเลส ถอดประกอบได้ ถาดสามารถคว่ำหงายได้
รถเข็นสแตนเลส ถอดประกอบได้ ล้อ PU อย่างดี 
รถเข็นสแตนเลส ถอดประกอบได้ มีล้อเกียวติดเบรคหนึ่งล้อ
รถเข็นสแตนเลส ถอดประกอบได้ ทำความสะอาดง่าย
รถเข็นสแตนเลส ถอดประกอบได้ ไม่เป็นสนิม  

 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th 
 

    รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด
   Stainless Steel Tray Trolley

   รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด -   เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
   รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด  -  เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
   รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด  -  ขอบถาดพับสูง 40 มม.
    รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด -  รองรับน้ำหนักได้มาก
   รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด  -  ทำความสะอาดง่าย
   รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด  -  เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
   รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด  -  ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ 
   รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด  -  เคลื่อนย้ายคล่องตัวสูวง
   รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด  -  ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น 
 
 
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 
    รถเข็นอเนกประสงค์ รุ่น ถอดประกอบได้
     Reversible Tray / Shelf Trolley


   รถเข็นเหล็กสี่ล้อ รุ่น ถอดประกอบได้  -  ทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่นคุณภาพสูง 
   รถเข็นเหล็กสี่ล้อ รุ่น ถอดประกอบได้  -  มือจับเป็นสแตนเลส     
   รถเข็นเหล็กสี่ล้อ รุ่น ถอดประกอบได้  -  มีทั้งรุ่น ถาด 2 ชั้น และ ถาด 3 ชั้น
   รถเข็นเหล็กสี่ล้อ รุ่น ถอดประกอบได้  - ถาดถอดประกอบเป็นแบบคว่ำและหงายได้
   รถเข็นเหล็กสี่ล้อ รุ่น ถอดประกอบได้  - ขอบถาดพับสูง 50 มม.
   รถเข็นเหล็กสี่ล้อ รุ่น ถอดประกอบได้  - ถอดประกอบได้ทั้งคัน
   รถเข็นเหล็กสี่ล้อ รุ่น ถอดประกอบได้  - แบบ 3 ชั้น ถาดชั้นกลางสามารถปรับระดับสูงต่ำได้
   รถเข็นเหล็กสี่ล้อ รุ่น ถอดประกอบได้  - ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ 
   รถเข็นเหล็กสี่ล้อ รุ่น ถอดประกอบได้ - ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
   รถเข็นเหล็กสี่ล้อ รุ่น ถอดประกอบได้ - ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
   
 
 

 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 
 
Current Pageid = 7