Website Banner
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687677
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 085-1143953
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687680
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ089-1468234
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 085-1143953
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687588
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 082-9662214

บันไดอลูมิเนียมซันกิ,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A,บันไดอลูมิเนียมทรง A,ติดต่อ
info@hereweare.co.th
 
  
สนใจบันไดรุ่นไหนคลิ๊กเลยครับ
  
บันไดติดล้อพับได้ 

 บันไดหนีไฟ  
 บันไดรางเลื่อน 
 บันไดไฟเบอร์กลาส   บันไดสไลด์พาดสามตอน
บันไดอลูมิเนียมทรง A
sanki 
บันไดสั่งทำ  บันไดพาดตอนเดียว  บันไดพาดสไลด์สองตอน 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ  บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ  บันไดพับได้เอนกประสงค์  บันไดยืดหดได้ 
บันไดทรงเอขึ้นลงสองทาง       

 
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A BANCO
บันไดอลูมิเนียมทรง A BANCO มีตั้งแต่ 3 ขั้น ถึง 20 ขั้น
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันทรง A BARCO
 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ สามารถขึ้นลงได้ทางเดียว
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ทำจากอลูมิเนียมคุณภากพดี
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ผ่านกรรมวิธีป้องกันการเกิดคราบดำ 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ยางรองขาบันไดผลิตจากโพลิเมอร์ 
ซึ่งเป็นฉนวนช่วยต้านกระแสไฟฟ้าและกันลื่นขณะใช้งาน
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 3-20ฟุต 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ทำมาจากอลูมิเนียหนา 1.5 มม.
 

บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 3 ขั้น (LD-BC 03)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 3 ขั้น (LD-BC 03)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ความสูง H

LD-BC 03
32.5 ซม.
58 ซม.
43 ซม. 
95 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 4 ขั้น (LD-BC 04)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 4 ขั้น (LD-BC 04)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้นความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น ความสูง H
LD-BC 04
32.5 ซม.
46 ซม.
67 ซม.
120 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 5 ขั้น (LD-BC 05)
บันไดอลูมิเนียม บันได ทรง Aขนาด 5 ขั้น (LD-BC 05)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ความสูง H
LD-BC 05
32.5 ซม. 
49 ซม.
79.7 ซม.
148 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 6 ขั้น (LD-BC 06)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 6 ขั้น (LD-BC 06)

บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ความสูง H

LD-BC 06
32.5 ซม.
52 ซม.
89.8 ซม.
180 ซม.

บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 7 ขั้น (LD-BC 07)

บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 7 ขั้น (LD-BC 07)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ความกว้างด้านล้าB2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ความสูง H
LD-BC 07
32.5 ซม.
55 ซม.
97.8 ซม.
209 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 8 ขั้น (LD-BC 08)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 8 ขั้น (LD-BC 08)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ความสูง H
LD-BC 08
32.5 ซม.
58 ซม.
103.2 ซม.
223.9 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 9 ขั้น (LD-BC 09)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 9 ขั้น (LD-BC 09)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ความสูง H
LD-BC 09
32.5 ซม.
62 ซม.
124.1 ซม.
265 ซม.
 
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 10 ขั้น (LD-BC 10)
 
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 10 ขั้น (LD-BC 10)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ความสูง H
LD-BC 10
32.5 ซม.
65 ซม.
128.6 ซม.
269 ซม.
 
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 11 ขั้น (LD-SK 11)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 11 ขั้น (LD-BC 11)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 11 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 11 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 11 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 11 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 11 ขั้น ความสูง H 

LD-BC 11
32.5 ซม.
68 ซม.
146.1 ซม.
324 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 12 ขั้น (LD-BC 12)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 12 ขั้น (LD-BC 12)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 12 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 12 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 12 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 12 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 12 ขั้นความสูง H
LD-BC 12
32.5 ซม.
68 ซม.
146.1 ซม.
324 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 13 ขั้น (LD-BC 13)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 13 ขั้น (LD-BC 13)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 13 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 13 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 13 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 13 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 13 ขั้น ความสูง H
LD-BC 13
32.7 ซม.
75.2 ซม.
152.6 ซม.
388.5 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 14 ขั้น (LD-BC 14)

บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 14 ขั้น (LD-BC 14)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 14 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 14 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 14 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 14 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 14 ขั้น ความสูง H
LD-BC 14
32.7 ซม.
78.9 ซม.
195 ซม.
416 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 15 ขั้น (LD-BC 15)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 15 ขั้น (LD-BC 15)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 15 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 15 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 15 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 15 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 15 ขั้น ความสูง H
LD-BC 15
32.7 ซม.
81.8 ซม.
220 ซม.
444.5 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 16 ขั้น (LD-BC 16)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 16 ขั้น (LD-BC 16)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 16 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนีียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 16 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 16 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 16 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 16 ขั้น ความสูง H
LD-BC 16
32.7 ซม.
85 ซม.
220 ซม.
477 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 17 ขั้น (LD-BC 17)
 
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 17 ขั้น (LD-BC 17)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 17 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 17 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 17 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 17 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 17 ขั้น ความสูง H
LD-BC 17
32.7 ซม.
88 ซม.
221 ซม.
507.2 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 18 ขั้น (LD-BC 18)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 18 ขั้น (LD-BC 18)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 18 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 18 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 18 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 18 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 18 ขั้น ความสูง H
LD-BC 18
32.7 ซม.
91.4 ซม.
241.2 ซม.
535.4 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง Aขนาด 19 ขั้น (LD-BC 19)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 19 ขั้น (LD-BC 19)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 19 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 19 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 19 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 19 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 19 ขั้น ความสูง H
LD-BC 19
32.7 ซม.
94 ซม.
243.5 ซม.
567 ซม.
บันไดอลูมิเนียม BARCO
บันไดทรง A ขนาด 20 ขั้น (LD-BC 20)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 20 ขั้น (LD-BC 20)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 20 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 20 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 20 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 20 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 20 ขั้น ความสูง H
LD-BC 20
32.7 ซม.
97.8 ซม.
255.2 ซม.
596.1 ซม.
 
 
 
 

บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687677
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 085-1143953
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687680
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ089-1468234
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 085-1143953
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687588
บันไดอลูมิเนียม BARCO,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 082-9662214

 
   
Current Pageid = 71