Website Banner
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701465

บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ : 02-3701466

บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 083-0687677
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 085-1143953
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 083-0687680
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 089-1468234
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 085-1143953
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 083-0687588
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 082-0768952
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ 086-3362597
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม,บันไดอเนกประสงค์,บันไดอลูมิเนียมทรง A ติดต่อ :
info@hereweare.co.th 
   
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม
Aluminium Scaffold

 
   
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียมผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดี
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม น้ำหนักเบา
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม สะดวกในการเคลื่อนย้าย
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม ประกอบและจัดเก็บง่าย
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม ยางรองขาบันได เป็นฉนวนไฟฟ้า และกันลื่น

 
 

  
บันไดนั้งร้านอะลูมิเนียม
         
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม รุ่น    APL-27     
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม รับน้ำหนักได้    150 กก.     
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม  ความกว้าง B    905 มม.    
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม ความกว้าง W    1580 มม.    
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม ความสูง H    1960 มม.    
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม ความสูง H1    560 มม.    
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม ความสูง H2    3360 มม.    
บันไดนั้งร้านอลูมิเนียม จำนวนขั้น     2X7    
 บันไดนั้งร้านอลมิเนียม น้ำหนัก
 

  18.65 กก.
  
   
     


 
 
 
 
บันไดนั้งร้านอะลูมิเนียม 
สามารถใช้กับพื้นต่างระดับ 
 
 
บันไดนั้งร้านอะลูมิเนียม 
สามารถปรับเป็นบันไดทรงเอ 
 
 
บันไดนั้งร้านอะลูมิเนียม 
สามารถปรับเป็นบันไดพาดตอนเดียว 
 
 
บันไดนั้งร้านอะลูมิเนียม
สามารถปรับเปํนบันไดพาด 2 ตอนได้ 
 
 
       
 
   
 
   
บันไดอะลูมิเนียมนั้งร้าน, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอะลูมิเนียมนั้งร้าน,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอะลูมิเนียมนั้งร้าน,พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอะลูมิเนียมนั้งร้าน, พื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ แฟกซ์ 02-3701466 
 บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 083-0687677
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 083-0687588
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 083-0687680
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 082-9662214
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 089-1468234
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 085-1143953
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลทโทร 083-0687588
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 086-3362597
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท แฟกซ์ 02-5389005
บันไดอลูมิเนียม,บันไดนั่งร้านอลูมิเนียมพับได้พร้อมแผ่นเพลท info@hereweare.co.th
 

 
 
 
 
บันไดพับได้อเนกประสงค์ 
Multi-Purpose Folding Ladder
บันไดพับได้อเนกประสงค์ สามารถเปลี่ยนแบบได้มากกว่า 15 แบบ 
บันไดพับได้อเนกประสงค์ เคลื่อนย้ายสะดวก พับเก็บง่าย
บันไดพับได้อเนกประสงค์ รับน้ำหนักได้ 100 กก.
  
บันไดอลูมิเdนียมพับได้ 12 ขั้น (D51040101)
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 12 ขั้น (D51040101)
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 12 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 12 ขั้น ความสูง ทรงเอ
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 12 ขั้น ความสูง พาดยาว
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 12 ขั้น ความสูงเมื่อพับเก็บ
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 12 ขั้น รับน้ำหนักได้
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 12 ขั้น น้ำหนักสุทธิ
D51040101
185 ซม.
380 ซม.
103 ซม.
100 กก.
12 กก.
บันไดพับเก็บได้ : ติดต่อ 02-3701463
บันไดพับเก็บได้ : ติดต่อ 02-3701464
บันไดพับเก็บได้ ติดต่อ 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 16 ขั้น (D51040102)
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 16 ขั้น (D51040102)
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 16 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 16ขั้น ความสูง ทรง เอ
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 16 ขั้น ความสูง พาดยาว
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 16 ขั้น ความสูงเมื่อพับเก็บ
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 16 ขั้น รับน้ำหนักได้
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 16 ขั้น น้ำหนักสุทธิ
D51040102
243 ซม.
501 ซม.
133 ซม.
100 กก.
16 กก.
 บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติด 
ต่อ : 02-3701463
 

บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติดต่อ : 02-3701464
บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติดต่อ : 02-3701465 
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 20 ขั้น (D51040103)
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 20 ขั้น (D51040103)
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 20 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 20 ขั้น ความสูง ทรง เอ
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 20 ขั้น ความสูง พาดยาว
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 20 ขั้น ความสูงเมื่อพับเก็บ
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 20 ขั้น รับน้ำหนักได้
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 20 ขั้น น้ำหนักสุทธิ
D51040103
310 ซม.
620 ซม.
160 ซม.
100 กก.
20 กก.
  
                        บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติด 
ต่อ : 02-3701463
 

บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติดต่อ : 02-3701464
                        บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติดต่อ : 02-3701465 
  บันไดอลูมิเนียมพับได้ 24 ขั้น (D51040104)
  
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 24 ขั้น (D51040104)
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 24 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 24 ขั้น ความสูง ทรง เอ
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 24 ขั้น ความสูง พาดยาว
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 24 ขั้น ความสูงเมื่อพับเก็บ
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 24 ขั้น รับน้ำหนักได้
บันไดอลูมิเนียมพับได้ 24 ขั้น น้ำหนักสุทธิ
D51040103
360 ซม.
720 ซม.
180 ซม.
100 กก.
24 กก.
  
 
บันไดพับได้อเนกประสงค์ 
Multi-Purpose Folding Ladder
(บันไดพับได้อเนกประสงค์ รุ่นมีอุปกรณ์เสริม IRON PLATE)
บันไดพับได้อเนกประสงค์ สามารถเปลี่ยนแบบได้มากกว่า 15 แบบ ตามความต้องการ
บันไดพับได้อเนกประสงค์ เคลื่อนย้ายสะดวก พับเก็บง่าย
บันไดพับได้อเนกประสงค์ รับน้ำหนักได้ 100 กก.
บันไดพับได้อเนกประสงค์ มีอุปกรณ์เสริม เพลทเหล็ก (IRON PLATE)
 
 
บันไดอลูมิเนียมพับได้ รุ่น มีเพลทเหล็ก (MP-103)
บันไดอลูมิเนียมพับได้ รุ่น มีเพลทเหล็ก (MP-103)
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) รหัสสินค้า
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) ความสูง ทรงเอ
(บันไดอลูมิเนียมพับได้
ความสูง พาดยาว
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) ความสูงเมื่อพับเก็บ
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) รับน้ำหนักได้
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) น้ำหนักสุทธิ
MP-103
185 ซม.
370 ซม.
100 ซม.
100 กก.
11.5 กก.
 
บันไดอลูมิเนียมพับได้ รุ่น มีเพลทเหล็ก (MP-104)
บันไดอลูมิเนียมพับได้ รุ่น มีเพลทเหล็ก (MP-104)
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) รหัสสินค้า
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) ความสูง ทรงเอ
(บันไดอลูมิเนียมพับได้
ความสูง พาดยาว
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) ความสูงเมื่อพับเก็บ
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) รับน้ำหนักได้
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) น้ำหนักสุทธิ
MP-104
235 ซม.
470 ซม.
125 ซม.
100 กก.
14 กก.
 
บันไดอลูมิเนียมพับได้ รุ่น มีเพลทเหล็ก (MP-105)
บันไดอลูมิเนียมพับได้ รุ่น มีเพลทเหล็ก (MP-105)
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) รหัสสินค้า
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) ความสูง ทรงเอ
(บันไดอลูมิเนียมพับได้
ความสูง พาดยาว
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) ความสูงเมื่อพับเก็บ
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) รับน้ำหนักได้
(บันไดอลูมิเนียมพับได้) น้ำหนักสุทธิ
MP-105
285 ซม.
570 ซม.
150 ซม.
100 กก.
16.5 กก.
 
 
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 083-0687677
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 083-0687588
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 083-0687680
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 082-9662214
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 089-1468234
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 085-1143953
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 083-0687588
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท โทร 086-3362597
บันไดอลูมิเนียม,บันไดพับเก็บได้,บันไดพับได้พร้อมแผ่นเพลท แฟกซ์ 02-5389005
บันไดพาดตอนเดียว,บันไดสไลด์สองตอน,บันไดพาดเลื่อน 2 ตอน info@hereweare.co.th
Current Pageid = 73