Website Banner
     
   บันไดติดล้อ แบบ ทูอินวัน
 2 In 1 Ladder Trolleys
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ทำจากเหล็ก
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ใช้เก็บของในสโตร์
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ทำใช้หยิบของในโกดัง
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 พ่นด้วยสี Epoxy Powder Coating
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 เป็นบันไดสั่งทำ..
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 เป็นล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 มี 3 ขั้น 
บันไดติดล้อมี รุ่น LT-3 สอง สี 
 
    
 
 

บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (LT 3)
บันไดติดล้อ ขนาด 3 ขั้น (LT 3) สีครีม
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขนาด 3 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขนาด 3 ขั้น ความสูง A
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขนาด 3 ขั้น ความสูง B
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขนาด 3 ขั้น ความสูง C 
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง D 
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง E
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขนาด 3 ขั้น ความกว้างขั้นบันได
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขนาด 3 ขั้น ขนาดล้อ
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขนาด 3 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขนาด 3 ขั้น ความจุ
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3 ขนาด 3 ขั้น น้ำหนัก สุทธิ

LT 3

113.6ซม.
102.2 ซม.
73ซม.
71.5 ซม.
107 ซม.
50 ซม.
5 นิ้ว
150 กิโลกรัม
350 กิโลกรัม
47 กิโลกรัม

 
    บันไดติดล้อ รุ่น LT-3,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ แฟกซ์ : 02-3701466  
บันไดติดล้อ รุ่น LT-3,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดติดล้อสั่งทำ : info@hereweare.co.th 
 
     
   
บันไดติดล้อสแตนเลส  LT-03 สนใจติดต่อ
  02-3701463
    02-3701464
    02-3701465
 แฟกซ์   02-3701466 
 E-mail    info@hereweare.co.th
 แจง    085-1143953 
วาสนา    083-0687588
พัชรินทร์     083-0687680
 ฝ้าย   082-9662214
 ID LINE @    @hereweare999
 
 
 
Current Pageid = 127